Hösten betyder plantering - 7000 landskapsväxter och hundratals träd

Just nu håller Landskrona stads parkenhet på med flera olika planteringsarbeten. Det största arbetet är i anslutning till DSV:s etablering vid Weibullsholm.

- I rondellen Österleden-Söderleden och längs anslutningsvägen norrut ska 109 stycken stamträd planteras. Sorterna är kärrek och kamtjatkabjörk. Ute på fältet, i anslutning till den nya cykelvägen, ska dessutom cirka 7000 landskapsväxter planteras, säger Magnus Landtblom, parkingenjör i Landskrona stad.

Även vid en annan nyetablering har man nu planterat. Den nybyggda rondellen på Österleden vid affärsverksamheterna har i höst planterats med idegran, vita perenner och rosa rosor. Nu kompletteras den även med 6 stycken kritvita himalijabjörkar.

Löpargatans allé bestod tidigare av almar. De drabbades av almsjuka och de sista fälldes förra vintern.

- Nu ersätts dessa med 30 stycken silverlindar i norra delen och 95 stycken Ornäsbjörkar i sydöstra delen. År 2008 planterades mittbitarna med prydnadskörsbär och pyramidsilverlönn, säger Magnus Landtblom.

Fågelbär och amerikansk ask

Man har också planterat på Segergatan efter ombyggnaden som avslutades under 2010. Nu pryds sidorna av 47 stycken nya ungträd. De har man använt trädsorterna fågelbär, amerikansk ask och prydnadsrönn.

Utöver detta kommer ett 20-tal solitärträd och buskar att planteras i de centrala parkerna för att trygga återväxten på denna plats.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén