Hus- eller fastighetsägare? Hjälp oss att hålla fint och trafiksäkert

Just nu grönskar och växer det i en rasande takt. Framförallt är det vackert men kan dessvärre även orsaka problem i stadsmiljön.

Landskrona stad gör därför en extra insats för att hantera ogräs och växtlighet. Det är viktigt för att hålla staden ren och prydlig för våra invånare och för semesterfirande besökare. Det är även viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt för att minska risken att träd, buskar och annan växtlighet skymmer sikten.

Alla fastighetsägare har ansvar för att hålla rent och snyggt på gångbanor och trottoarer som ligger i anslutning till den egna fastighetsgränsen. Mer om detta kan du läsa genom att klicka här.  

Det är också viktigt att framkomligheten är god och att sikten är fri för trafik genom att hålla buskar, träd och häckplanteringar inom vissa ramar. Exempelvis kan skymda vägskyltar vara en trafikfara och kan försena räddningspersonal som inte hittar rätt. Rörelsehindrade och synskadade är särskilt utsatta när det är svårt att ta sig fram på trottoarer och gångvägar på grund av överbevuxna träd eller buskar. Klicka här för mer information om hur du gör för att hålla fri sikt.

Tack för att du hjälper oss att hålla staden fin, välkomnande och trafiksäker!

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr