Inför den kalla årstiden – vinterväghållning i Landskrona

Landskrona stad har tillsammans med fastighetsägarna ett gemensamt ansvar för vinterväghållningen inom tätbebyggt område. Det är Teknik- och serviceförvaltningen på Landskrona stad som ansvarar för vinterväghållningen på stadens cykelvägar, gator och torg med mera.

Snöröjning utförs enligt följande prioritering:

  1. Infartsgator, bussgator, gator till industrier, viktiga cykelstråk etcetera har högsta prioritet. Snöröjning sker vid snödjup på mer än 5 cm. Snöröjning skall vara påbörjad inom 6 timmar.
  2. Övriga större gator och cykelstråk. Snöröjning sker vid snödjup på mer än 10 cm. Snöröjning skall vara påbörjad inom 10 timmar.
  3. Villagator har lägst prioritet. Snöröjning sker när arbetet under punkt 1 och 2 är avslutat.

Kompletterande snöröjning och halkbekämpning vid busshållplatser, korsningar och övergångsställen utförs när arbetet under 1 och 2 är avslutat.

Halkbekämpning

Halkbekämpning påbörjas omedelbart efter konstaterad halka. Prioriteringen är densamma som vid snöröjning. På gångbanor används framför allt sand och på gator främst befuktat salt.

Framemot våren när risken för halka avtagit, sopas sanden upp. Normalt skall detta arbete vara avslutat under april månad.

Fastighetsägares ansvar

Du som är fastighetsägare ansvarar för snö- och halkbekämpning på gångbanor och andra ytor och områden som är avsedda för gångtrafikanter i anslutning till din fastighet.

Vid behov ska du röja och möjliggöra passage genom in- och utfart till din fastighet.

Tak, rännor med mera

Du som fastighetsägare ska se till att is och snö inte kan falla ner från fastighetens tak, balkonger, rännor och liknande. Under arbetet med att avlägsna is och snö skall åtgärder vidtas så att de som passerar fastigheten inte riskerar att skadas.

Rännstensbrunnar

Håll galler till rännstensbrunnar fria från is och snö om de ligger inom gångbaneutrymmet vid din fastighet. Fasta ämnen som grus, löv, stenar och annat skräp får inte sopas eller spolas ner i rännstensbrunnarna.

Samarbete underlättar

  • Respektera parkeringsbestämmelserna. Felparkerade bilar utgör ett hinder för snöröjningen.
  • Utrusta dig själv och bilen för vinterväglag.
  • Anpassa hastigheten till rådande väglag.
Mer från Gata, park och trafik

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén