Information med anledning av coronavirus covid-19

Landskrona stad följer aktivt händelseutvecklingen kring det nya coronaviruset. Kommunens fokus är att skydda de äldre och andra som tillhör riskgrupperna samt att säkerställa samhällskritisk verksamhet.


Lättläst sidaLättläst sida

Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms som mycket hög. Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom att undvika sociala kontakter för att inte smitta andra. 

Landskrona stad gör förebyggande och förberedande åtgärder i arbetet med coronaviruset. Kommunen utgår från ansvariga myndigheters bedömningar och rekommendationer. Landskrona stad är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt.

Avstå från sociala kontakter om du är sjuk
Skydda utsatta grupper
Information till vårdnadshavare
Gymnasiet och vuxenutbildning övergår till distansundervisning

Vad gäller vid skolresor?
Hur påverkas skolmaten?

Vad gäller vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar?
Nya regler för restauranger och krogar
Så påverkas idrott och träningsaktiviteter

Information till företag
Generella råd för att undvika att sprida smitta
När ska du söka vård?
Har du inga symtom - men har andra frågor om covid-19?
Patientsekretess
Läs mer
Information in other languages

Avstå från sociala kontakter om du är sjuk

Folkhälsomyndigheten bedömer just nu risken för en allmän smittspridning i Sverige som mycket hög. Man uppmanar alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Läget innebär att det är viktigt att var och en med symtom, även milda begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning. Man ska stanna hemma så länge man har symtom och två dagar efter tillfrisknande.

Skydda utsatta grupper

De som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre bör inte gå till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion.

Landskrona stad har beslutat att införa besöksförbud på kommunala korttidsboenden, äldreboenden och bostäder enligt LSS där de boende hör till riskgrupperna. Besöksförbudet gäller tillsvidare. Har du frågor kring besöksförbudet kontakta boendet där din anhöriga bor för mer information.

Information till vårdnadshavare

Elever som går i grundskolan och motsvarande har skolplikt och förväntas därför vara i skolan, om de inte har ett giltigt skäl till frånvaro som exempelvis sjukdom.

Folkhälsomyndigheten bedömer att avstängning av friska skolbarn inte är en effektiv åtgärd. De menar vidare att det är osannolikt att friska barn skulle orsaka smittspridning.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring barn och smittspridning

Öresundsymnasiet och vuxenutbildning övergår till distansundervisning

Från och med onsdag den 18 mars kommer Öresundsgymnasiet och vuxenutbildningarna att övergå till distansundervisning enligt Folkhälsomyndigheternas rekommendationer.

Landskrona stad har sedan en tid tillbaka planerat för ett eventuellt beslut om att övergå till distansundervisning/fjärrundervisning. Öresundsgymnasiet och vuxenutbildningarna är därför väl förberedda och kommer att kunna bedriva en kvalitativ undervisning under rådande omständigheter.

Berörda elever kommer att få information om hur undervisningen kommer att bedrivas framöver.  

Vad gäller vid skolresor?

Landskrona stad följer UD:s reserekommendationer. Med anledning av spridningen av det nya coronaviruset avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. Landskrona stad har därför ställt in alla skolresor tills vidare. 

Hur påverkas skolmaten? 

Barn och föräldrar, kan en tid framöver, märka att det serveras annan mat i skolan än den som uppgetts i den planerade menyn. Orsaken är att antalet portionsbeställningar kraftigt sjunkit eftersom många barn är hemma och samtidigt ökar vårt lager av livsmedel. Vi kommer alltid se till att våra gäster för dagen har blivit mätta och nöjda.

Läs mer om hur skolmaten påverkas.

Vad gäller vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar?

Regeringen har  fattat beslut om att ytterligare begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 29 mars och begränsningen innebär ett maxantal på 50 deltagare.

Landskrona stad följer regeringens beslut och vi anpassar våra evenemang så att de följer de nya riktlinjerna. esök gärna evenemangskalendern för att hålla dig uppdaterad om specifika evenemang.

Läs mer om vad som gäller på Polisens webbplats

Nya regler för restauranger och krogar

För att bromsa takten i spridningen av coronavirus i Sverige har Folkhälsomyndigheten den 24 mars infört nya restriktioner för restauranger och krogar.

Reglerna innebär bland annat att trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar inte får förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.
På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer om reglerna för restauranger och krogar.

Så påverkas idrott och träningsaktiviteter 

Enligt Folkhälsomyndigheten kan idrott och träningsaktiviteter fortsätta, men vissa försiktighetsåtgärder bör vidtas för att minska risken för spridning av coronavirus.

Träning utomhus är att föredra. Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in, och gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet.

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer om rekommendationer till idrott och träningsaktiviteter.

Information till företag

Landskronas näringsliv drabbas hårt till följd av spridningen av coronaviruset. Landskrona stad följer utvecklingen noga och gör allt vi kan för att underlätta.

På denna sida samlar vi information som rör dig som är företagare.

Generella råd för att undvika att sprida smitta

Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
  • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk. Man ska stanna hemma så länge man har symtom och två dagar efter tillfrisknande.
  • Hosta eller nys i armvecket.
  • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig. 
  • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

När ska du söka vård?

De flesta som smittas av covid-19 får milda symtom och kan stanna hemma för att ta hand om sig själva som vid en förkylning eller influensa.

Om du har mycket svårt att andas, ring 112.

Självskattning för covid-19 kan ge svar på om du behöver vård eller om du kan ta hand om dig själv hemma. I slutet av testet får du råd som anpassas efter dina svar.

Använd inte självskattningen om det gäller barn. Om du har barn som du misstänker smittats av covid-19, ring din vårdcentral eller 1177 för vägledning.

Har du inga symtom - men har andra frågor om covid-19?

Patientsekretess

På grund av patientsekretessen kan Landskrona stad inte kommunicera kring enskilda sjukdomsfall. Sekretessen innebär att man inte får berätta om en patient, för någon annan än den som deltar i vården av just denna patient.

Läs mer

 

Information in other languages

You can find information in English and frequently asked questions about covid-19 on The Public Health Agency of Sweden’s website or krisinformation.se, the official web site for emergency information from Swedish authorities.

Folkhälsomyndigheten has information in other languages.

Sveriges Radio has news about the coronavirus in different languages 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén