Information med anledning av incident på Västervångskolan

Sent fredag eftermiddag den 12 februari utsattes en av Landskrona stads anställda på Västervångskolan för våld av en elev. Den anställde är omhändertagen för vård. Eleven som utförde det är omhändertagen av polis och skolområdet är säkrat.

Kommunens krishanteringsgrupp, med bland annat psykolog och kurator, är inkopplade för att stötta elever och personal. Vårdnadshavare och personal är informerade om incidenten.

För mer information, kontakta:

Fredrik Menkus Wegbratt, förvaltningschef Utbildningsförvaltningen, 0733-47 47 77, fredrik.menkuswegbratt@landskrona.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria André