Ingen kritik från skolinspektionen

Den 13 januari i år tog Skolinspektionen emot en anonym anmälan från föräldrar till barn vid Dammhagskolan. Anmälarna menar bland annat att Landskrona stad inte tar föräldrarnas klagomål på allvar.
Efter inspektion på skolan har skolinspektionen beslutat att inte rikta någon kritik mot Landskrona stad. Skolinspektionen anser att staden har redovisat åtgärder för trygghet och studiero, och att man i övrigt har bemött uppgifterna i anmälan. Då anmälarna valt att vara anonyma har Skolinspektionen inte heller kunna ge dom möjlighet att bemöta stadens uppgifter. Skolinspektionen anser att det inte finns något som tyder på att Landskrona stad inte lever upp till gällande lagstiftning.

Till skolinspektionens beslut (pdf)

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén