Innovationsmyndigheten Vinnova studerar skolan i Landskrona

Den statliga innovationsmyndigheten Vinnova tog i fjol fram en studie om goda exempel på innovationsarbete i offentlig sektor. I år bygger man vidare på denna studie och kommer bland annat att studera modellklassarbetet i Landskrona.

Modellklassarbetet har utvecklat en elevutvärderingsmodell, analysarbete på skolan med stöd utifrån samt olika pedagogiska modeller. Elevgruppen som varit i fokus är till Sverige sent anlända elever i grundskolan. Resultaten på elevnivå har varit utmärkta. Dammhagskolan och Pilängskolan har idag modellklasser.

– Det är glädjande att Vinnova även uppmärksammar goda innovationer inom skolan. Det är också särskilt glädjande att vårt arbete i Landskrona röner stort nationellt intresse, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

Läs mer på www.vinnova.se .

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén