Insatser för ökad valfrihet och kvalitet till boende på äldreboende i Landskrona

Omsorgsförvaltningen har sedan flera år tillbaka ett äldreboende och två LSS-boenden på entreprenad som fungerar mycket bra. På uppdrag av omsorgsnämnden har omsorgsförvaltningen tagit fram ett förslag om att även driften av Kassakroken och Skiftesvägens äldreboende ska upphandlas.

- Vi gav detta uppdrag till omsorgsförvaltningen för att skapa förutsättningar till ökade valmöjligheter inom äldreomsorgen. Kombinationen av privata och kommunala alternativ har dessutom hittills visat på generellt ökad kvalitet på äldreboenden i Landskrona. Det ger större möjlighet att jämföra kvaliteten och dra lärdom av varandra, säger Jan Allan Beer (L), omsorgsnämndens ordförande.

Omsorgsförvaltningen har nu skickat förslag om att Kassakroken och Skiftesvägens äldreboende ska upphandlas för drift.  Det ska även gå att kombinera med att utföra hemvård enligt LOV (leverantör av hemvård). Förslaget kommer att behandlas på omsorgsnämndens arbetsutskott den 4 maj för slutgiltigt beslut den 18 maj. 

Goda erfarenheter av nuvarande samarbeten
Staden har sedan tidigare god erfarenhet av privata aktörer inom äldreomsorgen där Attendo sedan flera år driver boendet Segergatans äldreboende. 

- Det finns ett bra samarbete. Vi är noggranna med att verksamheterna följs upp genom samrådsmöten, kvalitetsrevisioner, synpunkts- och avvikelsehantering, brukar- och personalundersökningar med mera. Med fler privata aktörer inom äldrevården ser vi att valmöjligheterna och kvaliteten kan öka ytterligare för de äldre, säger Christin Jonsson, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen. 

All personal på Kassakroken och Skiftesvägen kommer att erbjudas övergång till den nya utföraren, eller erbjudas möjlighet att stanna kvar inom förvaltningen.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén