Inspirationsdagar för alla anställda i Landskrona stad

En gång om året samlar personalavdelningen i Landskrona stad alla anställda under de så kallade PPP*-dagarna. I år var bland andra psykologen Per Naroskin inbjuden, känd från P1s radioprogram Spanarna och som författare, att prata om bland annat bemötande och balans i livet.

Efter att personalchefen Anders Kullenberg hälsat alla välkomna presenterade Nina Jönsson och Mai-Britt Cordua, förskolechef på Vattentornets, Kvarngårdens och Sankt Olov sjös förskolor sitt uppmärksammade arbete för att kvalitetscertifiera förskolorna enligt Qualis. En stor del av certifieringen rör arbetet kring trygghet och trivsel, delaktighet i lärprocessen, arbetssätt och pedagogroll, utveckling och lärande samt föräldrainflytande. Läs nyheten om förskolornas Qualis-certifiering.

Medarbetare från Landskrona stad
Några av Landskrona stads alla medarbetare under årets PPP-dagar. Foto: Landskrona stad

Torkild Strandberg avlöste Mai-Britt och Nina för att presentera Landskronas stads nya stadsdirektör Susanne Öström. Susanne berättade hur stolt hon är för sitt uppdrag i Landskrona stad och om sin uppväxt i Landskrona.

Passet avslutades med att årets gäst, Per Naroskin, klev upp på scenen och bjöd på en inspirerande föreläsning som utifrån stadens värdegrund BRA (Bemötande, Resultat, Ansvar) berörde allt från bemötande, medarbetarskap, ledarskap och balans i livet. Pers föreläsning bjöd på både hisnande skämt och allvar, anekdoter och teori. Föreläsningen ska utgöra inspiration för vidare diskussioner på höstens arbetsplatsträffar kring framförallt bemötande.

Per Naroskin
Per Naroskin inspirerade med sin humor om bemätande, ledarskap och medarbetarskap. Foto: Landskrona stad.

*PPP – Personalpolitiska programmet

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén