Jämförfunktion på landskrona.se för skolor och för omsorg

Idag lanserar Landskrona stad en ny tjänst på hemsidan som ger möjlighet till en enkel sök- och jämförelsetjänst för valda delar ur Landskrona stads tjänsteutbud.

Inom äldreomsorg och skola och barnomsorg är det möjligt att jämföra olika enheters och leverantörers erbjudanden och service med varandra.

Landskrona stad vill på ett enkelt och tydligt sätt presentera en bra översikt för jämförelse av förskolor och skolor samt hemvård och äldreboenden. För skolorna kommer fler jämförelsetal att föras in under hand och vi planerar att all data kommer vara införd till nyåret.

Här hittar du den nya funktionen

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén