Jämlika Landskrona – från mobilisering till genomförande

Utvecklingsarbetet inom det ESF-finansierade projektet ”Jämlika Landskrona” tar nu nästa steg när projektet går in i en genomförandefas.

Under våren har projektet Jämlika Landskrona arbetat fram den slutrapport som i juli skickades in till Svenska ESF-rådet. Den 25 augusti kom beskedet om att ansökan beviljats.

- Det är väldigt glädjande att stadens ansökan om genomförande beviljades. Inte minst för stadens anställda och de boende i Landskrona, som genom projektet får mer jämlika arbetsplatser respektive högre kvalitet i den kommunala servicen, säger Malin Hansson, projektledare för Jämlika Landskrona.

Landskrona stad beviljades i januari 2011 drygt 3,4 miljoner kronor från Svenska ESF-rådet för att under en tvåårsperiod driva projektet.

- En av de saker som gör Jämlika Landskrona unikt och som vi tror är en framgångsfaktor, är att vi använder oss av en strategi som kallas jämlikhetsintegrering. Det innebär att arbetet med jämlikhet på ett genomgripande sätt ska involvera hela organisationen, från den övergripande budgetprocessen till kulturen ute på våra enskilda arbetsplatser, och detta gör att vi blir bättre på att ge BRA och jämlik service till landskronaborna, avslutar Malin Hansson.

Mer information om Jämlika Landskrona finns på projektets blogg, facebooksida samt på Landskrona stads hemsida:

http://blogg.landskrona.se/jamlikalandskrona/
www.facebook.com/jamlikalandskrona
http://www.landskrona.se/Om-Landskrona/Oevergripande-projekt/Jaemlika-Landskrona.aspx

För mer information, kontakta:
Malin Hansson                                  Hannes Frizén
Projektledare                                     Jämlikhetsutvecklare
0418-47 35 33                                   0733 - 47 35 22

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén