Jorden som gömde en lång historia – om utgrävningarna i Örja

Det var Riksantikvarieämbetet som utförde grävningen vid Örja utanför Landskrona 2010 och den bjöd på ett fantastiskt resultat! Det hittades gravar från yngre stenåldern. Nu berättar grävningsledaren om fynden.

På torsdag den 19 april klockan 18.30 kommer grävningsledaren från utgrävningen vid Örja 2010, Katalin Schmidt Sabo, till Landskrona museum och berättar, visar bilder och fynd från utgrävningen.

Från boplats till liten by under vikingatiden

Från sen bronsålder och tidig järnålder härstammade en liten boplats och ett litet gravfält med fyra brandgravar nedsatta i keramikurnor. Under järnåldern, cirka 200-800 e.Kr., låg en liten by på platsen. Den bestod av mellan två till fyra gårdar.

Brända gårdar under krigen på 1600-talet

Från vikingatiden hittades inget material, men under medeltiden verkar bönderna ha varit upptagna med jordbruk, fiske och fiskrökning. Då de dansk-svenska krigen härjade på 1600-talet brändes gårdarna i Örja. Dessutom såg arkeologerna att Örja by hade blivit utsatt för ett regelrätt slag då det fanns spår av samtliga vapenslag för infanteri, kavalleri och artilleri.

Efter krigen byggdes gårdarna upp igen och flera var verksamma in i modern tid.

Katalin Schmidt Sabo kommer att ha med sig ett flertal spännande fynd från utgrävningen.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén