Kallelse till årsstämma i LandskronaPlus AB

Tid: Tisdagen den 22 juni 2010, kl. 10.00 Plats: Stadshuset, Landskrona, vån. 6. Se lokalhänvisning i receptionen. Anmälan: Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

Anmälan om deltagande i årsstämman sker till Thorsten Karlén, Landskrona stad,0418-470 499 eller via e-post: thorsten.karlen@landskrona.se. Anmälan ska innehålla namn, person-/organisationsnummer samt telefonnummer.

Ytterligare information: Årsredovisning inkl. revisionsberättelse för LandskronaPlus AB (pdf-fil) går att beställa via e-post: thorsten.karlen@landskrona.se eller telefon: 0418-470 499.

Kopior kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Dagordning på årsstämman

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén