Kampanjdag för äldres säkerhet

Den 1 oktober är det FN:s internationella äldredag. Denna dag uppmärksammas över hela Sverige med kampanjerna Peppar peppar… och Aktiv mot brand för att öka säkerheten bland landets seniorer. I Landskrona kommer PRO att dela ut informationsmaterial till sina medlemmar och räddningstjänsten kommer att besöka Fröjdenborgs dagcentral för att informera om brandsäkerhet.

Räddningstjänsten kommer att besöka Fröjdenborgs dagcentral i Landskrona den 1 oktober klockan 14.00.

-          Vi vill synliggöra de risker som äldre personer utsätts för dagligen, och vilka åtgärder man ska vidta för att undvika olyckor, säger Hanna Johansson, brandingenjör på räddningstjänsten i Landskrona

Fokus för kampanjerna är att minska fallolyckor och bränder. Kampanjen ”Peppar peppar…” leds nationellt av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, med en rad lokala samarbetspartners runt om i hela Sverige.

Varje år skadas närmare 115 000 seniorer (från 65 år och uppåt) i Sverige så allvarligt att de måste uppsöka akutsjukvård. Av dessa olyckor sker mer än hälften, drygt 66 000 genom olyckor i den ordinarie bostaden och ytterligare 15 000 genom olyckor i särskilda boenden. Målet med ”Peppar peppar…” är att genom information och upplysning minska antalet olyckor bland äldre i Sverige.

Mer information om kampanjen finner du på MSB:s webbplats:

www.msb.se/pepparpeppar och www.msb.se/aktivmotbrand

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén