Karin på Allvar Gullstrandgymnasiet mottog Region Skånes miljöstipendium

Karin Warlin, lärare på Allvar Gullstrandgymnasiet, var en av två stipendiater att motta Region Skånes miljöstipendier. Stipendiet fick Karin bland annat för sitt engagemang för hållbar utveckling.

Karin har bland annat arbetat med att sprida Earth Day på skolan och vidare i kommunen. Hon har även deltagit i ett flertal internationella samarbeten - till exempel tagit med elever till den internationella miljökonferensen CEI (Caretakers of the Environment International) i bland annat Portugal och Taiwan där eleverna redovisat sitt hållbarhetsarbete. Här kan du läsa om resan till Portugal.

- Vi har även samarbeten med SES, school of environmental studies i Minneapolis, en skola som vi om några veckor ska skypa med då de befinner sig mitt inne i toppmötet COP21 i Paris. Ett annat exempel är Young Masters Programme , som är en web-baserad internationell miljöutbildning, som mina elever jobbar med och där elever från mer än 120 länder deltagit, säger Karin.

- Vi är väldigt stolta över Karin som verkligen gjort sig förtjänt av denna utmärkelse, säger Ulf Bergström, verksamhetschef gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i Landskrona.

Om Region Skånes miljöstipendier
Region Skånes miljöstipendier ska i huvudsak stimulera kunskapsinhämtning inom miljöområdet, innovativt miljötänkande samt integrationsarbete med miljöförtecken. Två stipendier delas ut. Det andra stipendiet gick till Klimatfestivalen i Malmö. Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén