KILAS – Kompetensutveckling I Landskrona och Svalöv

Landskrona stads näringslivsorganisation och FöretagsAlliansen i Svalöv söker tillsammans 5,5 miljoner i EU-stöd till kompetensutveckling. 35 företag från olika branscher, med tillsammans närmare 600 anställda planeras delta i utbildningarna.

Kompetensutvecklingsinsatserna som EU-stödet är tänkt att finansiera genomförs både i samverkan och som företagsspecifika utbildningar.

- Vi ser med tillförsikt fram emot samarbetet med i detta projekt. Projektet säkerställer både bredd, dynamik och kommunöverskridande samarbete i så viktiga frågor som kompetensutveckling för våra näringsidkare” säger Richard Sandström, Näringslivsansvarig i Landskrona stad och Leif Wennerberg, FöretagsAlliansen i Svalöv.

KILAS är tänkt att genomföras under knappt två års tid, från februari 2011 till december 2012.

Besked om beslut väntas komma i januari 2011.

För mer information kontakta
Richard Sandström, Landskrona stad, 070 947 0894
eller Leif Wennerberg, FöretagsAlliansen i Svalöv, 0708-65 07 65

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén