Klartecken för rening av oljeskadat vatten i Öresundsverket

Länsstyrelsen har gett klartecken för rening av det oljeskadade vatten, som sedan förra fredagen fyllt utjämningsbassängerna i Öresundsverket i Helsingborg. Det innebär att reningsverket åter kan fungera normalt och att det inte längre är risk för bräddning av orenat avloppsvatten i Öresund.

Analyserna av det oljeskadade vattnet, som efter ett oljeläckage inom Helsingborgs Hamn kom in till reningsverket via avloppsledningarna, visar att klarfasen av vattnet går att rena utan att påverka den biologiska reningsfasen i Öresundsverket.

- Vi är lättade efter detta besked. Det innebär att vi nu tömmer utjämningsbassängerna och därmed återfår den flexibilitet vi behöver för att ta emot tillfälliga överskott av avlopps- och regnvatten, säger Pär Gustafsson, chef avdelning Avlopp på Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) som driver Öresundsverket på uppdrag av Helsingborgs stad.

Åtgärdsprogrammet för tömningen och sanering av de oljeskadade delarna av anläggningen har tagits fram i samråd med Länsstyrelsen. Slamfasen av det oljeskadade vattnet kommer att deponeras som farligt avfall.

Mer information:
Pär Gustafsson, chef avdelning Avlopp NSVA, tel 010-490 97 87
Jan Kluge, VD NSVA, tel 010-490 97 47

Om NSVA: Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) är ett driftbolag som ansvarar för drift, underhåll, förnyelse och förbättringar av delägarnas (Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Åstorp) VA-anläggningar. Verksamheten omfattar vattenproduktion och distribution, avledning av dagvatten, avledning och behandling av spillvatten, samt omhändertagande av vid reningen avskilt slam.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén