Klass 1-varning och risk i samband med snösmältningen under kommande helg

Till helgen väntas mildare väder med eventuell nederbörd i form av regn eller snöblandat regn. SMHI har utfärdat en klass1-varning. Det finns också en ökad risk för snöras från taken och att istappar bildas i hängrännorna. Detta kan vara förknippat med stor fara om personer träffas av stora sammanhängande block av snö och is från taken.

Ansvaret ligger på dig som fastighetsägare att hantera risken genom att ta bort snö och is eller spärra av område som kan bli berörda. Speciellt viktigt är detta på fastigheter som ligger i anslutning till gångbanor och gågator.

Se även till att dagvattenbrunnar ej är täckta med is och snö så att smältvattnet försvinner. Tänk på att snödrivorna kan fungera som invallning, så skapa en fri väg för vattnet att nå dagvattenbrunnarna. För att undvika skador på din fastighet kontrollera att hängrännor och stuprör inte är igensatta av löv, snö och is. Ta bort stora snödrivor från byggnadens fasader.

Klass 1-varning från SMHi

SMHI har utfärdat en klass 1-varning för helgen. Från natt mot lördag snöfall och frisk, eller vid kusten hård, sydostlig vind. Fram till lördag middag väntas ca 1 dm. Innan nederbörden upphör övergår den delvis i regn som då kan vara underkylt eller falla på kalla vägbanor. Följ väderutvecklingen innan du ger dig ut i trafiken. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén