Kommentarer till Länsstyrelsens beslut om föreläggande om förbud att bedriva miljöfarlig verksamhet inom Befesa ScanDust AB

Länsstyrelsen har idag fattat beslut om att stänga produktionen hos Befesa ScanDust då man anser att de miljöproblem som förekommit i företagets närområde är av en sådan art att det är nödvändigt att omgående förelägga bolaget att upphöra med sin verksamhet.

Landskrona stad har tidigt uppmärksammat de miljöproblem som nu även Länsstyrelsen härleder till Befesas nuvarande produktion. Staden välkomnar att Länsstyrelsen agerar kraftfullt då staden bedömer problemen som omfattande och allvarliga.

- Jag ser allvarligt på situationen. Länsstyrelsen beslut understryker detta. Jag förväntar mig att bolaget agerar skyndsamt och kraftfullt för att komma till rätta med de allvarliga miljöproblem som dagens beslut understryker, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande Landskrona stad.

Övrig information
Staden har tidigare kallat till möte som skjutits upp Befesas önskemål. Mötets syfte har från stadens sida varit att få en uppfattning om vilka åtgärder företaget planerat att vidta. Detta möte kommer att planeras snarast.

Läs pressmeddelandet i sin helhet

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Malin van 't Wout