Kommunfullmäktige 24 maj, webbsändningen

När kommunfullmäktige sammanträder så sänder vi mötet direkt på webben. Efteråt läggs sändningen ut på vår hemsida och du kan se den i efterhand. Du kan välja att se delar eller hela sändningen.

Titta via webben

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.