Kommunstyrelsen 9 april 2015

Nya aktier i Landskrona stugby och camping, exploateringsavtal för Jönsaplan och flytt av den kommunala vuxenutbildningen var några av punkterna som kommunstyrelsen i dag, torsdag, tog upp på sitt sammanträde.

Exploateringsavtal för Jönsaplan
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att besluta att godkänna exploateringsavtalet för Jönsaplan mellan Landskrona stad och Arne Paulssons byggnads AB. 
Mer om planerna för Jönsaplan kan du läsa här 

Nya aktier i Landskrona stugby och camping AB
Kommunstyrelsen tog i dag beslut om att föreslå kommunfullmäktige att staden ska teckna nya aktier i Landskrona stugby och camping AB och att man ska betala aktierna genom att använda servicebyggnaderna som betalning i stället för pengar.

Landskrona stugby och camping AB har genom arrendator bedrivit campingverksamhet sedan bolaget bildades 2007 på Landskrona stads mark direkt norr om Borstahusen. För att möjliggöra utvecklingen och byggandet av Strandbyn har en flytt av campingen varit nödvändig. I samband med flytten revs samtliga servicebyggnader på den gamla campingen och nya servicebyggnader har anlagts på den nya campingen.

Kommunal vuxenutbildning samlas i Karl XV-huset
Utbildningsnämnden vill samla all kommunal vuxenutbildning i ombyggda lokaler i fastigheten Karls XV. Det är samma hus som Arbetsförmedlingen och individ- och familjeförvaltningens enheter för ekonomiskt bistånd och kompetensforum kommer att flytta till.

Vuxenutbildningen får vid en flytt till Karl XV tillgång till moderna, ändamålsenliga lokaler och flexibla utbildningsmiljöer samtidigt som allmänheten och olika samarbetspartners får bättre tillgänglighet till vuxenutbildningen.  Vuxenutbildningen optimerar också sina lokalytor och minskar den totala lokalytan med 25 procent.

Stadsledningskontoret har förhandlat fram ett hyresavtal med fastighetsägaren Tornet AB och flytten beräknas kunna äga rum vid årsskiftet 2015/2016. I samband med flytten lämnar vuxenutbildningen sina nuvarande lokaler på Emaljgatan och Koppargården.

Flytten innebär att cirka 600 vuxna elever kommer att tillbringa större delen av dagen i Landskronas centrum vilket kan vara vitaliserande för centrumlivet samtidigt som eleverna får tillgång till centrums hela utbud av varor och tjänster.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att ge teknik- och servicenämnden ett investeringsanslag motsvarande den hyreskostnad som staden kommer att betala under kontraktstiden.

Om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag beslutar kommunstyrelsen för egen del bland annat att teknik- och serviceförvaltningen ska hyra lokalerna av Tornet AB, att det ska upprättas ett internhyresavtal mellan teknik- och serviceförvaltningen och utbildningsförvaltningen och att ekonomiavdelningen ska säga upp hyreskontrakten på de lokaler där vuxenutbildningen finns i dag.

Beslutet gick till votering som slutade åtta för förslaget (FP, M, MP, SD) och fem mot förslaget (S). Socialdemokraterna lämnade en muntlig reservation.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén