Konferens i Landskrona om ungas fritidsvanor och visioner

Den 14 november arrangerar Fält och fritid tillsammans med SIU-projektet (socialt inkluderande av unga) en konferens om ungas fritidsvanor och visioner.

Under konferensen kommer det bli föreläsningar, diskussioner, filmvisningar och en workshop.

- Moderator under dagen är Sara Thiringer som är förbundsordförande i Rädda barnens ungdomsförbund. Föreläsare är Erik Fernholm som ska prata om kreativitet, motivation och välmående och Tyko Granberg från Kristianstad som ska prata om projektet Din bror. Hittills har vi ett 80-tal anmälningar till konferensen, säger Fatima Cokic, koordinator på Fält och fritid.

Dagens inleds med visning av ett 70-tal digitala filmer om ungas fritidsvanor och visioner. Därefter blir det föreläsningar med Erik Fernholm och Tyko Granberg. Dagen avslutas med en trestegsworkshop om hur man kan arbeta vidare med olika förbättringsområden.

Datum: 14 november kl. 8.30–16.00
Plats: Hotell Öresund
Kontakt: Fatima Cokic tfn. 0418-47 34 09

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén