Kontaktfamiljer sökes!

Landskrona stad är i ständigt behov av familjer som kan göra en insats för barn och ungdomar som behöver stöd och hjälp.

- Svårigheter i den egna familjen kan göra att en del barn och ungdomar för en längre eller kortare tid behöver en kontaktfamilj som de kan träffa, bo hos ibland eller på annat sätt ha som stöd i tillvaron. Stödet ges och tas emot helt på frivilliga grunder, säger Tuija Hohenthal.

Det krävs ingen särskild utbildning för uppdraget, men väl ett stort engagemang för andra människor och en egen stabil social situation.

- Alla kontaktfamiljer utreds och en kontroll i polis - och socialregister görs. Som kontaktfamilj får man stöd i sitt uppdrag, samt en mindre ekonomisk ersättning. Ersättningen bestäms efter uppdragets svårighet och omfattning och följer Kommunförbundets rekommendationer, avslutar Tuija Hohenthal.

 

Mer information lämnas av

Tuija Hohenthal, socionom, 0418 - 47 03 63
Gertrud Laring, socionom, 0418 -  47 36 97
Susanne Feldhoff, socionom, 0418 -47 02 66

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén