Kraftig minskning av anmälda brott i Landskrona under 2014

Den polisanmälda brottsligheten till och med augusti i år visar på en mycket positiv utveckling. Antalet anmälda brott har minskat med 17,5 procent jämfört med samma period föregående år.

Minskningen gäller inbrott i bostad, cykelstölder, bilbrott, snatteri och stöld i butik, skadegörelse och rån. Totalt rör det sig om 960 färre anmälda brott. Trygghetssamordnare Annika Wågsäter gläds över siffrorna:

- Det känns väldigt bra. Bakom varje anmälan finns ju ett brottsoffer. Att det är färre landskronabor som råkar ut för brott är mycket glädjande.

- Vårt samarbete med Landskrona stad är bra och under ständig utveckling. Vi vill tro att en del av den positiva utvecklingen med minskad brottslighet beror på polisens och Landskrona stads gemensamma brottsförebyggande arbete, fyller polis Anders Enqvist i.

2013 var siffran för antalet våldsbrott utomhus den lägsta sedan 1997. I år har antalet anmälningar ökat något i denna kategori, men ligger fortfarande lågt i relation till 2007 och 2008.

- Även om antalet brott i denna kategori håller sig på en relativt låg nivå i jämförelse med tidigare år så drabbar det brottsoffret hårt. Vi prioriterar därför en uppföljning av denna ökning och det fortsatta förebyggande arbetet med att minska antalet våldsbrott utomhus, avslutar polis Håkan Ask.


Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén