Kultur i Landskrona sticker ut i SCB:s medborgarundersökning

Statistiska centralbyrån (SCB) erbjuder varje vår och höst svenska kommuner att delta i en medborgarundersökning för att mäta invånarnas attityd till sin hemkommun. Sammanlagt deltog 60 kommuner i undersökningen våren 2015. För Landskronas del har det inte skett några större förändringar sedan mätningen från våren 2014.

Resultatet i korthet
Landskrona upplevs som en bra plats att bo och leva på. Inom de flesta områden ligger Landskrona i snitt med andra jämförbara kommuner med liknande befolkningsmängd. Det finns områden där Landskrona sticker ut, både med högre och lägre betyg.

Till exempel utmärker sig Landskrona positivt inom kulturområdet, medan vi har ett lägre betygsindex när det kommer till gymnasieskola. 

Landskronaborna är lika positiva till Landskrona stads bemötande och tillgänglighet som genomsnittet för andra kommuner, vilket även gäller hur medborgarna upplever sin möjlighet till inflytande i kommunen.

Kvinnor i Landskrona ger i genomsnitt högre betyg än män inom samtliga områden som mäts. Det tyder på att kvinnor i Landskrona generellt sett har en mer positiv attityd till kommunen.  Det går inte att dra några slutsatser om vad skillnaderna mellan könen beror på. 

Om undersökningen
Resultaten i medborgarundersökningen analyseras med SCB:s analysmodell Nöjd-Kund-Index (NKI). Undersökningen består av tre delar:

· Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på.
· Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter.
· Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter. Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén