Kulturnatten ställs in på grund av den ökande smittspridningen i Skåne

Antalet fall av covid-19 ökar just nu i Skåne. Staden har därför bland annat tagit beslut om att ställa in Kulturnatten i Landskrona den 29 oktober. Läget i Landskrona stads verksamheter är stabilt, men staden vill uppmana alla att fortsätta följa myndigheternas rekommendationer för att skydda äldre och riskgrupper.

Enligt Region Skåne ökar antalet positiva fall av covid-19 rejält just nu.

De insatser som staden sätter in för att minska spridningen av covid-19 är i proportion till det rådande läget. Förutom att låta gymnasiet övergå till distansundervisning har exempelvis Höstkarnevalen ställts in. Staden har med stöd från Smittskydd Skåne i dag också tagit beslut om att ställa in Kulturnatten den 29 oktober 2020.

­– Vi beklagar att vi måste ställa in ytterligare ett evenemang, men som läget ser ut just nu måste vi ta vårt ansvar och bidra till att minska smittspridningen, säger Eva Lövbom, chef för Samhällsskydd och trygghet, tillika chef för stadens krisledningsstab.

Fortsätt att följa myndigheternas riktlinjer!

Landskrona stad ser allvarligt på utvecklingen i regionen och vill uppmana alla invånare att fortsätta följa myndigheternas riktlinjer och rekommendationer för att minska smittspridningen.

– Många av oss har nog vant oss vid att leva i en pandemi och därmed slappnat av. Därför genomför vi i Landskrona nu en tydlig skärpning. Vi har låtit gymnasiet återgå till distansundervisning av omtanke om våra elever och vår personal. Vi kommer inte att tveka att vidta ytterligare åtgärder om detta bedöms som viktigt för att Landskronaborna ska vara säkra, säger Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona stad.

– När pandemin bröt ut i våras agerade vi kraftfullt och i tid. Det var en framgångsrik strategi. Vi som kommun kommer fortsätta att ta de åtgärder som behövs för att hålla våra verksamheter igång och skydda äldre och riskgrupperna. Genom att hjälpas åt och hålla oss till några enkla tumregler ökar vi tillsammans chansen att ta Landskrona säkert genom situationen. Tvätta händerna, håll avstånd och var noga med att stanna hemma om du har symptom, säger Carina Leffler, stadsdirektör i Landskrona stad.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén