Kulturtorsdag 10 april – Landskrona Foto och KELA

Torsdag 10 april klockan 18.30 presenteras två spännande projekt som lyfter Landskrona! LANDSKRONA FOTO presenteras av förvaltningschef Göran Nyström tillsammans med Thomas H Jonsson som är projektledare för Fotofestivalen i Landskrona. KELA – Kreativt entreprenörskap i Landskrona – presenteras av projektledare Sanna Lillie.

Landskrona Foto ska genom ett flertal starka aktiviteter inom kulturområdet för den fotografiska bilden, ge Landskrona en nationellt och regionalt tydlig profil. Exempel på detta är Landskrona fotofestival, skapandet av ett kunskapscenter kring fotografi i samverkan med Lunds universitet, en permanent fotohistorisk utställning, olika utbildningar inom fotografi och närliggande områden, kvalitetsutställningar, stöd till unga fotografer mm. LANDSKRONA FOTO presenteras av förvaltningschef Göran Nyström.

Projektledare Thomas H Jonsson berättar närmare om Fotofestivalen 2014, en del av projektet som redan är igång. Andra delar, såsom kunskapscentret, är under utredning eller uppbyggnad.

KELA (Kreativt entreprenörskap i Landskrona) presenteras av projektledare Sanna Lillie. KELA vill bidra till ett mer levande och attraktivt Landskrona med hjälp av kulturella och kreativa företag. KELA förväntas skapa ett ökat utbud av kultur för de boende i Landskrona och även locka fler att flytta till kommunen och starta sina kreativa verksamheter  här.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén