Kundval ger ökad kvalitet och valfrihet för SFI-studerande

Med start nästa år införs ett kundvalssystem med auktoriserade utbildningsanordnare som ska bedriva svenskundervisning för invandrare (SFI) för Landskronas invandrare. Kundvalsmodellen innebär att de studerande har rätt att välja mellan olika utbildningsanordnare, som staden godkänt. En enig utbildningsnämnd beslutade om detta på onsdagen.

När modellen införs i Landskrona har de SFI-studerande i kommunen inte bara möjlighet att välja utbildare i Landskrona utan kan även söka sig till godkända utbildare på andra orter. De godkända utbildarna kan både vara offentliga och enskilda huvudmän.

– Kundvalssystemet öppnar upp för kreativa nytänkande lösningar. De studerande kan se fram emot utbildningar med olika inriktning och utbildning som är förlagd till tider som möjliggör att man kan kombinera arbete eller praktik med SFI-studier. Vårt syfte med reformen är att fler ska lär sig svenska snabbare och att de studerande fortare ska komma in på arbetsmarknaden, säger Lisa Flinth (fp) ordförande i utbildningsnämnden.

Starkare kvalitetskontroll

Kundvalsmodellen finns sedan årsskiftet i Helsingborg och nu införs modellen även i Landskrona. Modellen med auktoriserade utbildningsanordnare ger kommunen en starkare kvalitetskontroll av olika aktörer jämfört med en entreprenadmodell. Vilka utbildningsanordnare som blir auktoriserade tillkommer efter hand som ansökningarna kommer in och blir godkända.

– Kundvalsmodellen är en av flera utvecklingsområden som vi nu arbetar med inom SFI-utbildningen. Tillsammans med bland annat projektet Systematisk validering av nyanländas kunskaper och kunskapsutveckling, som vi tidigare fått bidrag från länsstyrelsen för, kan vi erbjuda de studerande en utbildning med högre kvalitet. Målet är att kraftigt förbättra studieresultat och korta studietiden för de SFI-studerande, avslutar Tomas Johansson, förvaltningschef för utbildningsförvaltningen.

Barn- och utbildningsidorna

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén