Kung Hans väg tillfälligt stängd

Kund Hans väg är stängd för all trafik med undantag för byggtrafik och räddningsfordon.

Vägen stängs tills vidare på grund av den tunga byggtrafiken och ett antal grävarbeten. 

Omledning av gång- och cykeltrafik sker söder om projektområdet. 


Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.