Kungörelsedelgivning

Sökes för delgivning: Nyttjanderättshavare och sakägare inom fastigheten Saxtorp 30:5 i Landskrona stad.

Handling som delges: Kommunfullmäktiges beslut den 26 september 2011, § 130, att utfärda förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken mot att vidta vissa åtgärder inom Saxtorpsskogen på fastigheten Saxtorp 30:5 i Landskrona.

Beslutet finns tillgängligt för granskning hos Landskrona stad, Stadsledningskontoret, juridiska avdelningen, Landskrona, under tiden 27 september-19 oktober 2011.

Landskrona stad
Stadshuset
Drottninggatan 7
Landskrona

Kommunstyrelsen

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Publicerat den av Johan Alsén

Senast ändrad