Lägesbild den 19 februari kopplat till arbetet med covid-19

Smittspridningen fortsätter att minska och Landskrona ligger under genomsnittet för Skåne. Lägesbilden visar de senaste nyheterna kopplat till arbetet med covid-19.

Läget i Skåne

De senaste veckornas minskning av antalet smittade i Skåne tycks nu ha mattats av. Förra veckan låg antalet nyupptäckta fall per dag på cirka 422, under den gångna veckan har siffran inte förändrats utan ligger fortsatt på 423 fall per dag. Antalet personer som vårdas på sjukhus på grund av covid-19 har dock sjunkit ytterligare. Den 18 februari vårdades 131 personer på vårdavdelning och 30 på intensivvårdsavdelning i Skåne. Andelen positiva självtester ligger nu på 10 procent i Skåne jämfört med 13 procent förra veckan och 38 procent när det var som högst.

Även om situationen har förbättrats är det oroväckande att smittspridningen inte fortsätter att sjunka. Myndigheterna understryker vikten av allas ansvar att fortsätta följa riktlinjer och rekommendationer särskilt eftersom muterade virusvarianter med större smittspridningskraft förekommer i Sverige och Skåne. Enligt Folkhälsomyndigheten är cirka 20 procent av fallen i Skåne den brittiska virusmutationen.

Läget i Landskrona

I Landskrona fortsätter situationen att förbättras och staden ligger nu något under genomsnittet för Skåne som ligger på 229 fall/100 000 invånare. Vecka 6 rapporterades totalt 109 fall i Landskrona (236 fall/100 000 invånare), vecka 7 har antalet sjunkit till 81 fall (175 fall/100 000 invånare).

Omsorgsförvaltningen
I slutet av veckan rapporteras tre patienter och två medarbetare ha en pågående covid-19 infektion vilket är en halvering jämfört med förra veckan. Samtliga smittade patienter/brukare återfinns i de särskilda boendena. Inom hemvården är situationen stabil.

Vaccintillgången är fortsatt begränsad. Inom de särskilda boendena är andra dosen på väg att delas ut. Målsättningen ligger oförändrad från förra veckan och innebär att i mitten av mars ska samtliga inom särskilt boende ha ett fullgott skydd.

Utbildningsförvaltningen
Inom utbildningsförvaltningen är läget fortsatt stabilt med normal sjukfrånvaro både bland medarbetare och elever. Huruvida sportlovsledigheten kommer att påverka smittspridningen positivt eller negativt är oklart. Utbildningsförvaltningen har därför beslutat att elever i årskurs sju och åtta fortsätter sin delvisa distansundervisning i ytterligare två veckor efter sportlovet. Beslutet gäller till och med 14 mars.

Teknik- och fritid
Karlslundsbadet fortsätter att vara stängt. Stadens träningsanläggningar är fortsatt stängda för inomhusträning för personer födda 2001 och tidigare. Detta beslut gäller fram till den 7 mars. Omklädningsrum och duschar på idrottsanläggningarna kommer att vara fortsatt stängda för att minska risken för smittspridning.

Övriga förvaltningar och bolag
rapporterar att läget är oförändrat jämfört med förra veckan. Allt färre verksamheter har medarbetare som är hemma på grund av covid-19 eller i karantän på grund av hushållssmitta.

Övrigt
Enligt Folkhälsomyndigheten nationella databas för vaccinering av covid-19 har hittills 4,2 procent av Landskronaborna fått sin första dos och 0,7 procent sin andra. Genomsnittet i Skåne ligger på 4,5 procent respektive 1,5 procent. En viss eftersläpning finns i statistiken.

Enligt Region Skånes plan kommer personer som ingår i prioriteringsgrupp två kunna erbjudas vaccin från och med mitten av mars. Till gruppen hör bland annat personer över 65 år.

Fler nyheter om Landskrona stads arbete kopplat till covid-19

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria André