Lägesbild den 26 mars kopplat till arbetet med covid-19

Antal fall av covid-19 i Landskrona fördubblades i förra veckan och kommunen ligger nu över Skåne-snittet. På torsdagen kom besked att Astra Zenecas vaccin nu kan delas ut till personer över 65 år. Stoppet fortsätter dock att gälla för åldersgruppen 64 och yngre.

Läget i Skåne  

I Skåne har smittspridningen ökat något sedan föregående vecka. Förra veckan låg antalet nyupptäckta fall per dag på cirka 393, under den gångna veckan har siffran ökat marginellt till 405 fall per dag. Totala antalet personer som vårdas på sjukhus på grund av covid-19 ligger oförändrat jämfört med föregående vecka men antalet IVA-vårdade har minskat något. Den 25 mars mars vårdades 125 personer på vårdavdelning och 17 på IVA. Andelen positiva självtester låg i förra veckan på cirka 9 procent i Skåne jämfört med cirka 8 procent förra veckan och 38 procent när det var som högst.

Läget i Landskrona 

Antalet positiva covid-19-fall mer än fördubblades mellan vecka 10 och vecka 11 i Landskrona. Vecka 10 rapporterades totalt 72 fall (155 fall/100 000 invånare), vecka 11 hade antalet ökat till 156 fall (336 fall/100 000 invånare). Landskrona ligger nu över genomsnittet för Skåne (213 fall/100 000 invånare).

Omsorgsförvaltningen 

Omsorgsförvaltningen befinner sig fortsatt i ett stabilt läge. I slutet av veckan rapporteras två brukare (inom LSS respektive hemvård) och en medarbetare ha en pågående covid-19-infektion. Torsdagens besked att Astra Zenecas vaccin nu kan delas ut till personer över 65 år är positivt. Stoppet fortsätter dock att gälla för åldersgruppen 64 och yngre vilket innebär att vaccination av brukare och personal inom LSS inte kan fortsätta enligt plan. Förvaltningen står redo att återuppta vaccinationerna så snart stoppet hävs.

Utbildningsförvaltningen 

På grund av att ytterligare fler elever och personal på Sandåkerskolan konstaterades positiva i början av veckan, beslutade utbildningsförvaltningen att förlänga förra veckans beslut om distansundervisning för årskurs 4-9. Efter påsk är alla elever välkomna tillbaka till full närundervisning.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade i veckan att den nationella rekommendationen avseende distansundervisning för gymnasieelever upphör att gälla från och med 1 april. Det är dock upp till varje enskild huvudman att besluta utifrån lokala förutsättningar hur återgången sker. Utbildningsförvaltningen följer Smittskydd Skånes rekommendation och låter minst två tredjedelar av eleverna på Öresundsgymnasiet komma tillbaka i närundervisning i skolans lokaler efter påsklovet. I praktiken innebär det undervisning på plats för årskurs 3 och IM medan årskurs 1 och 2 har närundervisning varannan vecka. Inriktningen är sedan att gå över helt till närundervisning från och med 19 april om läget tillåter det.

Övriga förvaltningar och bolag 

Jämfört med förra veckan är läget stabilt och oförändrat bland övriga förvaltningar och bolag. Enstaka medarbetare rapporteras vara hemma på grund av positivt covid-test och någon verksamhet är satt i karantän i avvaktan på provsvar.

Från och med den 25 mars är det möjligt att öppna upp nöjesparker, konsthallar, museum med mera, under förutsättning att gällande regelverk följs. Exempelvis ska varje besökare ha tillgång till minst 10 kvadratmeter yta. Kulturförvaltningen har beslutat att hålla konsthallen och museet stängt ytterligare en tid då samtliga avtal med utställare är brutna. Regelverkets tydlighet är dock välkommet och gör det möjligt att sätta igång med planeringsarbetet och ta fram nya avtal.

På både nationell, regional och lokal nivå talas om en allmän efterlevnadströtthet. I syfte att uppmuntra medborgare att orka hålla ut ytterligare ett tag har staden tagit fram kommunikation med budskapet att följa rekommendationer och regler. Materialet sprids via hemsidan och sociala medier under kommande veckor.

Övrigt 

Enligt Folkhälsomyndigheten nationella databas för vaccinering av covid-19 har hittills 11,7 procent av Landskronaborna fått sin första dos och 4,3 procent sin andra. Genomsnittet i Skåne ligger på 11,7 procent respektive 4,7 procent. En viss eftersläpning finns i statistiken.

Här hittar du fler nyheter och mer information om covid-19

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr