Lägesbild den 5 februari kopplat till arbetet med covid-19

Fler får möjlighet att träna och biblioteken kommer öppna i begränsad form. Det är några av nyheterna i veckans lägesbild.

Läget i Skåne

Smittspridningen i Skåne har legat på en stabilt lägre nivå den senaste veckan. Förra veckan låg antalet nyupptäckta fall per dag på cirka 620, men under den gångna veckan har siffran sjunkit till 555 fall per dag. Även antalet personer som vårdas på sjukhus på grund av covid-19 har sjunkit. Den 4 februari vårdades 209 personer på vårdavdelning och 44 på intensivvårdsavdelning i Skåne. Även om situationen har förbättrats är läget fortfarande allvarligt i Skåne och myndigheterna understryker vikten av allas ansvar att fortsätta följa riktlinjer och rekommendationer. Andelen positiva självtester ligger nu på 16 procent i Skåne jämfört med 20 procent förra veckan och 38 procent när det var som högst.

Läget i Landskrona

I Landskrona fortsätter situationen att förbättras och staden ligger nu strax under genomsnittet för Skåne som ligger på 298 fall/100 000 invånare. Vecka 3 rapporterades totalt 205 fall i Landskrona (442 fall/100 000 invånare), vecka 4 har antalet sjunkit till 122 fall (264 fall/100 000 invånare).

Omsorgsförvaltningen

I slutet av veckan rapporteras 15 patienter och sju medarbetare ha en pågående covid-19 infektion. Av de smittade patienterna återfinns de flesta på särskilt boende. Inom hemvården är situationen fortsatt stabil.

Vaccintillförseln har åter igen har bromsats upp vilket skapar tidsförskjutningar. Samtliga patienter och personal på särskilda boende har fått sin första vaccinationsdos. Dos två beräknas ha getts till alla i mitten av mars. Med start i vecka fyra får de kommunala hemsjukvårdspatienterna och deras hushållskontakter vaccin. I vecka sex kommer sannolikt vaccinationerna att kunna återupptas bland personalen i hemvården. Som läget ser ut nu kommer tillgången till vaccin öka i början av mars.

Omsorgsförvaltningen har ansökt om att förlänga besöksförbudet på särskilda boenden, men har ännu inte fått svar från Folkhälsomyndigheten. Nuvarande förbud löpte ut den 2 februari, men i avvaktan på besked rekommenderas anhöriga att inte besöka sina närstående tills de har fått sin andra dos vaccin.

Utbildningsförvaltningen

Inom utbildningsförvaltningen är läget fortsatt stabilt. Den successiva återgången till undervisning på plats i skolan för högstadiet och gymnasiet har hittills gått bra. Eleverna i årskurs nio är helt tillbaka på sina skolor. Eleverna i årskurs 7 och 8 är generellt på plats varannan vecka, upplägget ser lite olika ut på olika skolor. På Öresundsgymnasiet är årskurs 3 tillbaka i närundervisning, årskurs 1 och 2 har minst 20 procent närundervisning i enlighet med rekommendationerna.

Den oro inför återgången som Utbildningsförvaltningen fick signaler om i förra veckan har mattats av. Skolorna erbjuder munskydd till elever och personal som önskar och dialogen med fackförbunden är god.

Unga i gymnasieåldern får träna

Regeringen meddelade igår den 4 februari att idrotts- och fritidsaktiviteter nu kan öppnas även för unga i gymnasieåldern. Teknik- och fritidsnämnden har därför beslutat att göra det möjligt för barn och unga födda 2002 eller senare att träna i organiserad form både inomhus och utomhus. Dessutom öppnas utomhusanläggningarna för träning i organiserad form för alla, oavsett ålder. Däremot hålls duschar och omklädningsrum stängda för att minska risken för smittspridning. Beslutet gäller från och med 8 februari.

Biblioteken öppnar i begränsad form

Biblioteken kommer från och med i nästa vecka att öppna i liten skala. Från och med måndag 8 februari ”meröppnas” biblioteket i Glumslöv. Det betyder att biblioteket i Glumslöv är öppet kvällstid och helger utan personal. Stadsbiblioteket öppnar den 15 februari med begränsat antal besökare på plats samtidigt, max åtta personer. Även biblioteket i Häljarp öppnar med begränsad service från och med 15 februari, max fyra besökare åt gången.

Landskrona museum, konsthall och teater fortsatt är stängda för allmänheten fram till den 21 februari.

Övriga förvaltningar och bolag

rapporterar att läget är oförändrat jämfört med förra veckan. En handfull verksamheter har medarbetare som är hemma på grund av covid-19 eller i karantän på grund av hushållssmitta.

Övrigt

Förbudet att servera alkohol efter klockan 20 har förlängts. Enligt Folkhälsomyndigheten nationella databas för vaccinering av covid-19 har hittills 3,25 procent av Landskronaborna fått sin första dos. Genomsnittet i Skåne ligger på 3,35 procent. En viss eftersläpning finns i statistiken.

Övergripande information om corona (covid-19) hittar du här.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria André