Lågstadielyftet kan höja Landskronas skolresultat ännu mer

Regeringen presenterade i dag Lågstadielyftet, som bland annat innebär ett statsbidrag på två miljarder kronor för att höja kvaliteten på undervisningen i lågstadiet. Satsningen kan innebära cirka tio miljoner kronor i ökat anslag till lågstadiet i Landskrona vilket motsvarar upp emot 18 nya tjänster.

Skolorna får möjlighet att använda pengarna för att exempelvis minska storleken på klasserna, ha fler lärare i klassrummet, ha fler halvklasstimmar eller anställa fler speciallärare. Statsbidraget är en permanent satsning från och med 2015 och omfattar förskoleklassen upp till och med årskurs 3.

Landskrona arbetar strategiskt för att nå kunskapsmål

– I Landskrona har vi de senaste åren drivit ett strategiskt arbete för att fler elever ska nå kunskapsmålen och för att alla elever ska få det stöd som krävs för att lära sig läsa, skriva och räkna. Det har gett fantastiska resultat då fler elever oavsett bakgrund når kunskapsmålen, säger Lisa Flinth (fp), utbildningsnämndens ordförande.

Kan ge fler lärare i klassrummen och fler specialpedagoger

För Landskronas del kan satsningen innebära cirka tio miljoner kronor i ökat anslag till lågstadiet. Omräknat i tjänster kan det innebära en förstärkning av verksamheten med upp emot 18 tjänster. Satsningen skulle kunna ge ökad personaltäthet, fler lärare i klassrummet eller ett stödteam med till exempel speciallärare, specialpedagog och logoped som är ute och stöttar i klasserna.

– Satsningen skulle också kunna ge oss möjlighet till intensiva insatser under kortare tid, vilket visat sig ge bra resultat. Det är också tilltalande att även ge de hög- och särbegåvade eleverna en ökad möjlighet att får utveckla sina talanger och förmågor, säger Pia Gagner, verksamhetschef för grundskolan.

– En statlig satsning på lågstadiet ger oss än bättre förutsättningar att åstadkomma en skola som ger alla elever möjlighet att växa utifrån sina egna förutsättningar, säger Kjell Thoresson, tillförordnad chef för utbildningsförvaltningen.

Landskrona har tidigare tagit del av andra statliga satsningar som Lärarlyftet, Mattelyftet och karriärtjänster – som alla har syftet att kunskap ska stå i fokus i skolan.

Landskrona stads utbildningssidor

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén