Landskrona aktuellt för EONs biogassatsning

EON meddelade idag att företaget går vidare och undersöker möjligheterna att bygga en förgasningsanläggning i Landskrona eller Malmö. Tre orter i Skåne har varit aktuella – Malmö, Helsingborg och Landskrona – och idag kom beskedet att EON nu fortsätter med Landskrona och Malmö.

– EONs intresse för Landskrona visar på möjligheterna att utveckla staden till ett centrum för framtida näringslivs- och energisatsningar. Fler arbetstillfällen och nya bostäder ger fler invånare, vilket garanterar välfärden, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande (fp). 

– Vi välkomnar att EON vill gå vidare med Landskrona. Nya arbetstillfällen är kärnan i utvecklandet av staden, säger Niklas Karlsson, oppositionsråd (s).

Nationellt center för biogasproduktion

Förgasningsanläggningen är tänkt att bli ett nationellt center för förnyelsebar biogasproduktion. Anläggningen planeras att tas i drift 2016 och producera 1,5 TWh. Nästa steg blir att Landskrona stad går vidare i diskussionerna med EON om var anläggningen kan placeras och vilken utbyggnad av omkringliggande infrastruktur som krävs.

– Nu fortsätter vi processen med EON. Landskronas stora fördel är att staden har samtliga tre trafikslag som behövs – såsom vägar, järnväg och hamn, säger Per Fredrik von Platen, stadsbyggnadschef i Landskrona stad.

Byggstart 2013

Anläggningen är planerad att börja byggas 2013 och tas i drift 2016. När anläggningen är fullt utbyggd kommer den att erbjuda cirka 150 personer arbete.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén