Landskrona är medlem i nätverket ECAD som arbetar mot narkotika

Som en av 37 städer i Sverige är Landskrona stad medlem i nätverket ECAD – Europeiska städer mot narkotika.

European Cities Against Drugs bildades 1994 på initiativ av Stockholms stad som en reaktion mot de krafter som med staden Frankfurt i spetsen dragit igång en rörelse för legalisering av narkotika. En resolution antogs som grund för det fortsatta arbetet och som stöd för FNs konventioner och resolutioner mot narkotikamissbruket. ECAD har i dag 251 medlemsstäder i 30 länder i Europa. I Sverige har 37 kommuner undertecknat Stockholmsresolutionen och därmed blivit medlemmar i ECAD.

ECADs plattform i sammanfattning

  • mot legalisering av narkotika
  • för nya metoder i kampen mot narkotika
  • för en utveckling av vården av missbrukare
  • för en aktiv och offensiv förebyggande verksamhet
  • för ett internationellt samarbete

Läs mer i artikeln Kampen mot cannabis har bara börjat - och vi tar striden

ECAD Sveriges hemsida

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.