Landskrona är Skånes bästa skolkommun

Föräldraalliansen Sverige rankar Landskrona som Skånes bästa skolkommun. Det är för sjunde året som föräldraalliansen rankar landets grundskolekommuner. Landskrona har nationellt sedan 2006 klättrat från plats 213 till plats 26.

– Vårt fokus på kunskap och arbetsro i skolan ger resultat. Vi har höga men realistiska förväntningar på både personal och elever. Skolan i Landskrona utvecklas i en riktning vi känner stor stolthet inför. Att det är så har vi den engagerade personalen och eleverna att tacka för, säger Lisa Flinth (fp) ordförande i utbildningsnämnden.

Föräldraalliansens kvalitetsområde är måluppfyllelse, pedagogisk personal, övriga hälso-och studiefrämjande resurser samt fritidshemmen.

– I fjol var vi sjua i Skåne och nummer 68 i Sverige. Nu har vi klättrat ytterligare och är nummer ett i Skåne. Speciellt högt ligger vi vad gäller pedagogisk personal som bl.a. innefattar lärartäthet och andel lärare med pedagogisk utbildning. En satsning på lärare ger resultat, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén