Landskrona avslutar lärares arbete

På Skolfront i förra veckan spelades ett inslag med ett band upp där en lärare uttryckte sig på ett sätt som upplevdes som främlingsfientligt. Händelsen skedde för två år sedan och ledde till att läraren då omplacerades efter central förhandling till annan skola.

Bandet som fanns i dåvarande rektors ägo lämnades aldrig över till personalansvariga inom Barn- och ungdomsförvaltningen eller Landskrona stads personalavdelning. De ansvariga fick höra brottstycken av ett band med dålig ljudkvalitet. Dåvarande rektor var mycket bestämd med att bandet inte fick lämna hans ägo.

På uppdrag av förvaltningschefen på barn- och ungdomsförvaltningen Tomas Johansson har ärendet åter setts över. Landskrona stad har haft möjlighet att ta del av bandet i den version som Skolfront presenterade.

 -  Jag vidhåller att denna typ av agerande mot elever inte kan accepteras. Redan innan inslaget sändes i Skolfront meddelade jag att vi skulle titta på ärendet om nya fakta tillkommit, säger Tomas Johansson.  

-  Rent arbetsrättsligt kan det vara tveksamt om man två år senare kan ompröva ett ärende. Efter samtal har vi blivit överens med den berörde läraren, avslutar Tomas Johansson.

Läraren har nu sagt upp sig från sin tjänst i Landskrona stad. Han kommer inte att arbeta för Landskrona stad under uppsägningstiden.

Tomas Johansson
Förvaltningschef
0709 - 47 05 36

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén