Landskrona bäst i landet på att ta cykeln

Landskrona har störst andel cyklister av alla städer i Sverige med mer än 40 000 invånare. Det visar en rapport som Cykelfrämjandet har tagit fram.

Det är stor variation mellan städerna vad gäller andelen cyklister. I Landskrona använder vi cykeln vid hela 24 procent av våra resor. I Helsingborg används cykeln på samma nivå som riksgenomsnittet, cirka nio procent. Landskrona följs av Umeå, Växjö, Kalmar och Halmstad. Bland storstäderna är det Malmö som kommer först i listan med 15 procent cyklister.

Landskrona har ett väl utbyggt gång- och cykelnätet som binder samman viktiga målpunkter.

– Landskrona stad arbetar aktivt med att uppmuntra boende i Landskrona att välja ett mer hållabart resande. Bland annat invigdes en gång- och cykelbro över E6an i oktober 2011. Den förbinder Asumndtorp med Landskrona. Vid stationen och på Kasernplan finns även cykelbarometrar som räknar antalet passerade cyklar. Staden har även nyligen tagit fram en cykel- och vandringsledkarta, berättar Birthe Bunke, trafikingenjör på Landskrona stad.

Landskrona stad planerar för att gång, cykel och kollektivtrafik ska utgöra grunden i transportsystemet för att öka tillgänglighet och minska belastningen på miljön. Just nu pågår en uppdatering av Cykelplanen i Landskrona stad, syftet med planen är att prioritera utbyggnad av nya cykelvägar, samtidigt som det ska hjälpa till att underlätta vid framtagandet av detaljplaner.

Cyklandet är positivt för miljön och folkhälsan och därför arbetar Landskrona stad aktivt med att öka andel cyklande samtidigt som antalet skadade cyklister ska minska.

Läs mer och ladda ner undersökningen från www.cykelframjandet.se.
Läs mer om cykling på landskrona.se där du också kan ladda ner cykelkartan.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén