Landskrona besökte sin vänort i Tyskland

Den gångna helgen besökte en delegation från Landskrona stad den tyska vänorten Plochingen utanför Stuttgart. Landskrona har en över 40-årig relation med den lilla staden vid Neckarfloden i Baden-Württemberg och besöket grundades på att den tidigare ungdomskören Chorus Canorus ville återvända till sin vänort och bjuda tyskarna på körsång. Landskrona stad passade också på att ha ett erfarenhetsutbyte inom lärlingsutbildningssystemet, närodlad mat samt diskuterade turismrelaterade frågor.

Den ursprungliga landskronakören Chorus Canorus kallar sig numera för världens äldsta ungdomskör. Deras återförening med uppträdanden från slutet av sextiotalet och framåt låg till grund för ett riktat besök från Landskrona i den tyska vänorten Plochingen utanför Stuttgart.
Kören bestod förr av 23 deltagare som numera bor spridda över både Sverige och inom Europa. Under besöket anordnades två större tillfällen då de gemensamt fick uppträda och de välkomnades av sina tyska vänner i kören ”Josef Seliger”.

Från Landskrona stad medverkade bland annat kommunfullmäktiges ordförande och tillika ordförande i vänortskommittén Gunlög Stenfelt:

- Framöver vill vi att vårt vänortssamarbete ska har ett tydligt fokus på sådant som informations- och kunskapsutbyte, som kan komma vår stads medborgare till nytta. Utbytet från vårt besök i Plochingen blev över förväntan, främst vad gäller deras lärlingsutbildning. Visserligen har vi olika organisatoriska förutsättningar men det finns ändå avgörande delar vi kan och ska ta vara på.

Dessutom medverkade Thorsten Karlén, ansvarig för destinations- och turismfrågor samt Ulf Bergström, verksamhetschef inom högre utbildningar.

Bland annat genomfördes studiebesök på två olika lärlingscentrum/skolor där företrädarna berättade om det tyska så kallade dualsystemet vilket innebär att såväl näringsliv som det offentliga tar ett gemensamt ansvar för yrkesinriktad utbildning.

Andra områden som också berördes var besöksnäring och lokalproducerade livsmedel.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén