Landskrona bland de främsta inom friluftsområdet

Landskrona hamnar på en mycket hedrande 28:e placering av 262 kommuner som deltagit i en undersökning om hur landets kommuner arbetar med friluftsfrågor. Det är Naturvårdsverket, Sveriges kommun och landsting, Svenskt friluftsliv och Svensk ekoturismföreningen som gemensamt undersökt och granskat landets kommuner.

Vinnare och utsedd till Sveriges friluftskommun 2013 blev Örebro. Bra placerade skånska kommuner var Kristianstad (3), Hässleholm (20), Landskrona (28) och Lund (36).

Undersökningen omfattade tre olika områden

  • Vilka planer som finns i kommunen för utveckling av friluftslivet
  • Hur informationen till allmänheten utförs och vilket samarbete man har med de ideella friluftsföreningarna.
  • Hur väl försedd kommunen är med aktiviteter för friluftslivet

– Det är mycket glädjande att vi får detta erkännande för vårt arbete med att ge Landskronaborna och besökande turister möjlighet till bra och trygga aktiviteter i naturen, säger fritidsnämndens ordförande Birgitta Persson.

Fritids- och kulturförvaltningen genomförde för fyra år sedan en undersökning om vanor inom områden för kultur och fritid för Landskrona. Resultatet från den var tydligt att för innvånare i Landskrona är strandliv och motion ute i naturen högt uppskattat och man önskade att dessa anläggningar prioriteras för utbyggnad.

– De senaste åren har vi målmedvetet satsat på att utveckla stränder och ledsystem för vandring och cykling, berättar Tom Sörensson som är utvecklingsstrateg på fritids- och kulturförvaltningen. Vi har ett flertal Blå Flagg-klassade stränder och bygger nu målmedvetet vidare på att utveckla leder, bygga utegym och se till att dessa anläggningar sköts på ett bra sätt.

Under 2013 byggs i Landskrona ett utegym nära centrum anpassat för lättare träning. En cykelled – Tycho Braheleden - etableras med start i Svalöv via Landskrona, Ven och över till den danska sidan med slutpunkt i Bröndby. Denna led är ett resultat av ett EU-finansierat projekt som administreras av Destination Borstahusen. I Glumslövsområdet etableras en annan lokal cykelled.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén