Landskrona deltar i projekt mot våldsfrämjande radikalisering

Landskrona stad är en av tio europeiska städer som valts ut att delta i pilotstudien av det europeiska projektet Bounce. Syftet med projektet är att motverka våldsfrämjande radikalisering.

Fenomenet våldsfrämjande radikalisering har vuxit inom EU de senaste åren, vilket har skapat ett intresse för förebyggande åtgärder. Som ett resultat har det belgiska inrikesministeriet och en ideell organisation i Belgien utvecklat Bounce, ett utbildningspaket som innehåller verktyg anpassade för ungdomar och deras sociala miljöer med syftet att stärka deras motståndskraft mot radikala influenser.

Metoderna inom Bounce är utformade som förebyggande åtgärder, och ska helst användas redan innan misstankar om radikalisering uppstått. Verktygen ger ungdomar konkreta redskap för att hantera utmaningar de möter i sin vardag.

Landskrona är en av tio städer som har valts ut för att delta i en europeisk pilotstudie av Bounce.

─ Vi har arbetat för att motverka radikalisering i flera år. Detta är ytterligare ett steg i samma riktning. Med Bounce-projektet får vi kraftfulla verktyg som riktar sig direkt till ungdomar och deras sociala miljöer, säger Annika Wågsäter, trygghetssamordnare i Landskrona stad.

Bounce-projektet riktar sig mot alla former av radikalisering; både vänster- och högerradikala yttringar samt religiös extremism. Under april månad kommer åtta personer från Landskrona att utbildas enligt Bounce-projektets metoder. Deltagarna i utbildningen är personer som ofta möter ungdomar i sin vardag.

Bounce-verktygen har redan använts och validerats i Belgien och Nederländerna.

De tio europeiska städer som deltar i pilotstudien är Landskrona, Malmö (Sverige), Lìege, Leuven (Belgien), Montreuil, Bordeaux (Frankrike), Amsterdam, Groningen (Nederländerna), Augsburg, Dusseldorf (Tyskland). Projektet medfinansieras av EU-kommissionen.

Läs mer om projektet Bounce och verktygen mot våldsfrämjande radikalisering på projektets egna webbplats, Bounce resilience tools.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria André