Landskrona får 36 miljoner i EU-stöd för arbetsmarknadssatsning

I fredags, 25 november, godkände Europeiska Socialfonden (ESF) ansökan om 36 miljoner kronor till finansiering av stadens storsatsning Enkla jobb för att minska arbetslösheten. Målet med det treåriga projektet är att 1000 personer ska lämna arbetslösheten, varav 400 inom Enkla jobb.

Enkla jobb är en satsning som tar ett helhetsgrepp om arbetslöshetsfrågan och bygger på samverkan mellan Landskrona stad, Arbetsförmedlingen, de fackliga organisationerna och näringslivet i Landskrona. I ESF-projektet medverkar också kommunerna i Familjen Helsingborg samt Region Skåne och Kommunförbundet Skåne.

Riktar sig till de som står långt från arbetsmarknaden

Projektet riktar sig huvudsakligen till personer som står långt från arbetsmarknaden; unga, nyanlända, långtidsarbetslösa, sjukskrivna med behov av stöd för återgång i arbete eller personer med funktionshinder och nedsatt arbetsförmåga. Målet är att de ska komma in på arbetsmarknaden eller påbörja utbildning.

- Eget arbete är grunden för stolthet och möjligheten att förverkliga sig själv och sina livsdrömmar. Dagens besked innebär att möjligheterna att bygga ett starkare Landskrona ökar. Det kommer att vara ett inslag i den samlade politik som drivs för ett Landskrona som står på egna ben, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande i Landskrona.

Om Enkla jobb

Idén bakom Enkla jobb är att samla arbetsuppgifter som inte kräver särskild utbildning eller specialistkunskap och matcha dessa med personer som står utanför arbetsmarknaden. Personal med nyckelkompetenser kan därmed lättare hinna med de uppgifter som kräver deras utbildning och kunskap. Ett enkelt jobb behöver inte vara enkelt att utföra, men ska vara enkelt att få. Läs mer om Enkla jobb.

Om Europeiska Socialfonden

Europeiska Socialfonden finansierar projekt som genom kompetensutveckling stärker individer i och utanför arbetslivet. Projekten kan exempelvis arbeta med frågor som rör personer från 15 år och uppåt och deras väg till arbetslivet. Det kan också handla om att gå vidare i arbetslivet genom att byta arbete eller arbetsuppgifter, bli stärkt genom ny kunskap eller inom helt nya områden. Läs mer på Europeiska Socialfondens hemsida.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén