Landskrona får bidrag till biologisk mångfald och förskolenära natur

Förskolenära natur.JPG

Länsstyrelsen har beslutat att ge bidrag till två naturvårdsprojekt i Landskrona. Projekten handlar om biologisk mångfald på motocrossbanan i Saxtorp och om förskolenära natur.

Förskolenära natur
Landskrona stad beviljas 80 000 kronor för att undersöka kommunens förskolors närnatur. Man ska också ta fram utbildningsmaterial till tio av förskolorna om naturen som finns i närheten av dem. Projektet syftar till att öka intresset och kunskapen om natur hos barn.

Biologisk mångfald på motorcrossbanan i Saxtorp
Landskrona stad beviljas 65 000 kronor för att i samarbete med Svenska Motorcykel- och snöskoterförbundet (SVEMO) och Saxtorps motorbanas lokala klubb inventera och genomföra naturvård på Saxtorps motorbana, ett cirka 10 hektar stort sandmarksområde. Projektet ska utveckla sandmiljön och arter knutna till denna, vilket bidrar till att uppfylla ett rikt växt- och djurliv.

– Vi ser fram emot våren och att börja med det praktiska arbetet. Det ska bli spännande att se vad resultaten kan leda till, säger Therése Ehrnstén, miljöstrateg på Landskrona stad.

Bidrag från Länsstyrelsen delas årligen ut till kommuner och föreningar inom den lokala naturvårdssatsningen (LONA). Målet är att stimulera till ökat lokalt engagemang för naturvårdsfrågor, göra tätortsnära natur mer tillgänglig och att fler kommuner ska arbeta med naturvård. 

Foto: Olle Nordell

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr