Landskrona får statliga medel för att främja lärlingsutbildning

Skolverket har beslutat att tilldela Landskrona 301 000 kronor i statsbidrag för att främja gymnasial lärlingsutbildning under 2014.

Statsbidraget lämnas för kommunala insatser som innebär att antalet elever i gymnasial lärlingsutbildning kan öka eller att lärlingsutbildning kan erbjudas.

- Landskrona ska bli ledande på lärlingsutbildningar och fler gymnasieelever ska kunna vara lärlingar. Många yrken lär man sig bäst, som lärling, ute på en arbetsplats – inte i skolbänken. Det ger bättre kontakter med arbetslivet och en mer verklighetsanpassad utbildning. Därför bygger vi upp en lärlingsskola tillsammans med företagen, säger kommunalråd Torkild Strandberg (fp).

Genom att vara lärling får eleverna möjlighet att lära sig ett yrke genom att kombinera arbete på en arbetsplats med studier i skolan. Lärlingsutbildningen har samma mål och kunskapskrav som den utbildning som bedrivs på skolorna. Den största skillnaden mellan en lärlingsutbildning och annan yrkesutbildning i gymnasieskolan är att eleven är en del av ett arbetslag på en arbetsplats.

- Lärlingsutbildningar där företagen har en aktiv del i elevernas utbildning ger den bästa möjligheten för lärlingarna att etablera sig på arbetsmarknaden. Landskrona ska bli en motor i utvecklingen av lärlingsutbildningar, detta hjälper oss i den ambitionen, säger Ulf Bergström, verksamhetschef för gymnasiet.

Skolverket skriver; Nästan nio av tio arbetsgivare som har tagit emot elever från gymnasieskolans lärlingsutbildningar vill ta emot lärlingar igen. Det visar en studie som Stockholms universitet gjort på uppdrag av Skolverket under hösten 2013. I rapporten framkommer också att statsbidraget behövs för att täcka kostnader för exempelvis handledare hos arbetsgivarna men att bidraget inte var avgörande när de skulle besluta om att ta emot en lärling. Istället är de främsta motiven att man vill stödja ungdomars etablering på arbetsmarknaden och säkra kompetensförsörjningen inom branschen.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén