Landskrona får statsbidrag för SFI-utveckling

Utbildningsförvaltningen i Landskrona har av Skolverket tilldelats 285 000 kronor för utveckling av stadens SFI utbildning för vuxna (svenskundervisning för invandrare).

- Vi har sökt och beviljats medel för att utveckla IT-användningen för alla elever. Detta innebär implementering av lärplattform och surfplattor, säger Tomas Johansson, chef på utbildningsförvaltningen.

De planerade insatserna är bland annat introduktion av surplattor i undervisningen inom alfabetiseringen och läs- och skrivinlärningen, ge eleverna tillgång till kurser och kursstöd på lärplattformen It’s learning, samt kompetensutveckling för pedagogerna.

- Insatserna syftar till ökad flexibilitet och individanpassning inom undervisningen. Målet är att allt fler kan gå igenom utbildningen i snabbare takt och med godkända resultat, avslutar Tomas Johansson.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén