Landskrona grundskolor nummer två i Skåne 2010

Föräldraalliansen Sverige har sedan 2006 rankat Sveriges grundskolekommuner. De kvalitetsområden som använts är måluppfyllelse, pedagogisk personal, övriga hälso- och studiefrämjande resurser samt fritidshemmen. Landskrona hamnar på en god 38 plats i landet. Därmed placerar sig Landskrona näst högst bland Skånes kommuner. Placeringen är i stort sett densamma från 2009.

- Det här är verkligen roligt! Särskilt roligt är det eftersom det är en föräldraorganisation som står bakom rankingen, säger Lisa Flinth (FP) ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

Det finns olika externa bedömningar av landets kommuner som skolkommuner. Placeringarna för en enskild kommun kan variera.

- Förra året var vi årets raket. Nu har vi i stort sett lyckats behålla vår position. Det visar att förra årets uppryckning inte var en dagslända, säger förvaltningschef Tomas Johansson.

Ett stort utvecklingsprogram för Ökad måluppfyllelse i för- och grundskolan pågår från och med 1 januari 2010 och pågå tre år framåt.

- Syftet med denna satsning är att stärka rektorers och personalens kompetens. Pedagogiskt nytänkande och förnyelse kommer att uppmuntras, avslutar Tomas Johansson.

 

Lisa Flinth                                         Tomas Johansson
Ordförande BUN (FP)                      Förvaltningschef BUN
0733 – 47 41 03                               0709 – 47 41 01

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén