Landskrona har störst tillväxtdynamik i södra Sverige

Jönsaplan webb.jpg

Landskrona har tillsammans med Helsingborg och Malmö störst tillväxtdynamik i södra Sverige. Det visar kommunanalysen Sydsvenska gasellkommuner som Øresundsinstituttet har utfört på uppdrag av Fastighetsägarna Syd.

Kommunanalysen placerar in elva sydsvenska städer i tre gasellklasser utifrån parametrar inom befolkning och arbetsmarknad där den genomsnittliga tillväxten de senaste fem åren har jämförts med den genomsnittliga tillväxten i alla svenska kommuner.

Malmö, Landskrona och Helsingborg placerar sig i gasellklass ett. Malmö och Landskrona är två städer som lämnat varvskrisen bakom sig, men fortfarande är inne i en utvecklingsfas där alla utmaningar ännu inte har övervunnits.

– En placering i gasellklass ett är inte nödvändigtvis bättre än en placering i de två övriga gasellklasserna, men det säger något om vilka städer som förändras mest, har störst dynamik och mobilitet under de senaste fem åren, säger Anna Wiking, näringspolitisk chef, Fastighetsägarna Syd i ett pressmeddelande.

Universitetsstäderna Växjö och Lund placerar sig i gasellklass två. Det kan förklaras av en sämre utveckling av arbetsmarknaden i Lund där bland annat Astra Zeneca lämnat staden och Sony Mobile gjort stora neddragningar. Även Ängelholm och Ystad placerar sig i samma gasellklass.

– Samspelet mellan orterna och de unika förutsättningarna som respektive ort har är av betydelse för utvecklingen och utvecklingspotentialen. De olika orterna får olika stor draghjälp från kringliggande städer. Det gäller att ta tillvara sina specifika möjligheter och se vilka komplement den egna orten är i behov av för fortsatt tillväxt, snarare än att fokusera på konkurrens om arbetskraft och ökad inflyttning, säger Anna Wiking.

Analysen i korthet
Rapporten visar dynamiken i elva större kommuner i södra Sverige och fångar deras utvecklingstendens mätt enligt sju olika statistiska parametrar. Avsikten är att visa att kommunerna kan grupperas utifrån sina olika tillväxtmönster snarare än att rangordna dem enligt en bäst/sämst-skala. Analysens mål är att visa de strukturella skillnaderna mellan kommunernas utveckling som kan påverka de beslut som exempelvis fastighetsinvesterare och kommuner har att fatta för den framtida utvecklingen

Läs mer om rapporten hos Fastighetsägarna Syd.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria André