Landskrona klättrar i Svenskt näringslivs undersökning

Landskrona klättrar när det gäller företagarnas sammanfattande omdöme om det lokala företagklimatet – till skillnad mot övriga Sverige och Skåne som visar en vikande trend. Det visar Svenskt Näringslivs årliga undersökning av företagsklimatet.

Landskrona är fortfarande i topp 5 i landet inom vägnät, tåg och flyg samt tele- och IT-nät. Den största förbättringen har gjorts inom området skolans attityder till företagande vilket har fått ett betydligt högre omdöme än tidigare år. Landskrona placerar sig nu klart över genomsnittet i Sverige. När det gäller kommunens service till företag samt dialogen mellan företag och kommunledning anser företagarna att staden blivit bättre och även här placerar sig Landskrona högre än genomsnittet.

Det finns även områden som kan förbättras. Det företagarna anser vara stadens viktigaste uppgift för att bidra till ett bättre företagsklimat är att öka kommunens attraktionskraft samt att skapa bättre förståelse för företagens villkor hos tjänstemän och politiker. Ett annat område där man redan har gjort stora satsningar, men som ännu inte har hunnit ge resultat i undersökningen, är området offentlig upphandling där en ny avdelning har inrättats under 2013.

Läs mer på:

www.foretagsklimat.se

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén