Landskrona klättrar igen i ranking av det lokala företagsklimatet

host i landskrona webb.jpg

Den positiva utvecklingen av företagsklimatet i Landskrona fortsätter. Enligt Svenskt näringslivs ranking som presenterades under tisdagen ligger Landskrona nu på plats 46, vilket är den bästa placeringen någonsin.

De senaste fem åren har företagsklimatet i Landskrona förbättrats avsevärt enligt företagarna. I år klättrade staden hela 56 placeringar i rankingen och ligger nu på plats 46 av Sveriges 290 kommuner, vilket är den bästa placeringen någonsin.

–  Vi har ett tydligt fokus på att Landskrona ska växa och utvecklas. Vi är många i Landskrona stad som arbetar intensivt mot det målet. Att förbättra servicen till företagarna är en del i det arbetet, vilket slår igenom i rankingen, säger Anna Classon, tillväxt- och näringslivschef i Landskrona stad. 

Över 30 procent av de tillfrågade företagarna svarar att företagsklimatet i Landskrona är ”utmärkt” eller ”mycket bra” och totalbetyget är 3,9 på en sexgradig skala. Det är det högsta betyget sedan mätningarna började 2001. Det placerar Landskronas företagsklimat på fjärde plats bland Skånes samtliga 33 kommuner. Betyget ligger också en bra bit över rikssnittet, som hamnar på 3,4.

Enligt Svenskt Näringsliv syns det tydligt att i de kommuner där företagen möter en bra attityd från kommunen upplevs också det samlade företagsklimatet som bra. I Landskrona ger företagen framför allt höga betyg till stadens tjänstemän för deras service och attityder. Landskrona får också fortsatt toppbetyg för infrastrukturen med utmärkt vägnät, tåg- och flyg samt för it- och telenätet där vi kommer på andra plats i riket. Attityderna till upphandling är en utmaning för de flesta kommuner och i Landskrona har detta varit ett prioriterat område. Även här har Landskrona lyft sig och ligger nu över rikssnittet.

Under 2017 genomgår de tjänstemän i Landskrona stad som har kontakt med företag en utbildning som handlar om service och regelförenkling, vilket är en satsning för att ytterligare stärka företagsklimatet.

– Landskrona ska vara en stad som står på egna ben. För att detta ska lyckas är ett bra företagsklimat avgörande. Årets resultat när det gäller det samlade omdömet från företagen är det bästa för Landskronas del sedan mätningarna startade. Vi bedriver ett systematiskt arbete för att Landskrona stad ska ligga i framkant och erbjuda ett företagsklimat utöver det vanliga, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg.

Om rankingen: Svenskt Näringslivs ranking Företagsklimat baseras på resultatet från en företagarenkät samt officiell statistik från SCB och UC AB som visa på de strukturella förutsättningarna för företagande. Mer information om Svenskt näringslivs undersökning finns på foretagsklimat.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria André